แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ปี 2562

1.โครงสร้าง

2.ข้อมูลผู้บริหาร

3.อำนาจหน้าที่

4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

5.ข้อมูลการติดต่อ

6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7.ข่าวประชาสัมพันธ์

8.Q&A

9.Social Network

Facebook
Youtube

10.แผนดำเนินงานประจำปี

11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

13.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

16.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

17.E–Service

18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

19.รายงานการกำกับติดตาม

20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 63

22.ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลหน่วยงาน

28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

30.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

31.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

32.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

33.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

34.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

35.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

42.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

43.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

44.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างhttp://www.chainat.go.th/pacc/ita/2562/44.pdf
45.มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตhttp://www.chainat.go.th/pacc/ita/2562/45.pdf
46.มาตรการป้องกันการรับสินบนhttp://www.chainat.go.th/pacc/ita/2562/46.pdf
47.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมhttp://www.chainat.go.th/pacc/ita/2562/47.pdf
48.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจhttp://www.chainat.go.th/pacc/ita/2562/48.pdf

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *