ข้อมูลส้มโอขาวแตงกวา

ลำดับข้อมูล
1.พื้นที่เพาะปลูกรวม (ในเขตชลประทาน)
2.พื้นที่เพาะปลูกรวม (นอกเขตชลประทาน)
3.ต้นทุนการปลูกส้มโอขาวแตงกวาเฉลี่ยต่อไร่
4.จำนวนพื้นที่ที่เกษตรกรใช้ในการเพาะปลูกส้มโอขาวแตงกวา (รวมนอกเขตและในเขตชลประทาน)
5.จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ปลูกส้มโอขาวแตงกวา
6.จำนวนเกษตรกรที่ปลูกส้มโอขาวแตงกวา
7.การจัดประชุม/อบรม ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ (จำนวนโครงการ)
8.ร้อยละความสำเร็จของการจัดประชุม/อบรม ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้
9.จำนวนกลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนที่ปลูกส้มโอขาวแตงกวา
10.ปริมาณส้มโอจากแหล่งผลิตที่ได้รับมาตรฐาน GAP
11.จำนวนผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่
12.มูลค่าผลผลิตส้มโอของจังหวัด (บาท/ไร่)
13.ราคาเฉลี่ย (บาท/กก.)
14.ปริมาณการผลิต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *