ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เดือนเมษายน 2566

  • ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566)

เดือนกุมภาพันธ์ 2566

เดือนมกราคม 2566

เดือนธันวาคม 2565

เดือนพฤศจิกายน 2565

เดือนตุลาคม 2565

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เดือนมีนาคม 2565

เดือนธันวาคม 2564

เดือนพฤศจิกายน 2564

เดือนตุลาคม 2564

  • ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1) ประกาศจังหวัดชัยนาท 2) ขอบเขตงาน (TOR)
  • ร่างประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน 1) ร่างประกาศ 2) ขอบเขตงาน (TOR)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เดือนกันยายน 2564

เดือนสิงหาคม 2564

แบบ สขร. ประจำเดือนสิงหาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือนสิงหาคม 2564

เดือนกรกฎาคม 2564

แบบ สขร. ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือนกรกฎาคม 2564

เดือนมิถุนายน 2564

แบบ สขร. ประจำเดือนมิถุนายน 2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือนมิถุนายน 2564

เดือนพฤษภาคม 2564

แบบ สขร. ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

เดือนมีนาคม 2564

แบบ สขร. ประจำเดือนมีนาคม 2564

เดือนกุมภาพันธ์ 2564

แบบ สขร. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อเครื่องผสมปุ๋ยเคมีโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1.ร่างประกาศ 2.TOR

เดือนมกราคม 2564

แบบ สขร. ประจำเดือนมกราคม 2564

เดือนธันวาคม 2563

เดือนพฤศจิกายน 2563

เดือนตุลาคม 2563

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เดือนกันยายน 2563

เดือนสิงหาคม 2563

เดือนกรกฎาคม 2563

เดือนมิถุนายน 2563

เดือนพฤษภาคม 2563

เดือนเมษายน 2563

เดือนมีนาคม 2563

เดือนกุมภาพันธ์ 2563

เดือนมกราคม 2563

เดือนธันวาคม 2562

เดือนพฤศจิกายน 2562

เดือนตุลาคม 2562

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *