อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

สำนักงานเกษตรจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ (๑) ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผ่นการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน (๒) ส่งเสริมและประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต การจัดการผลผลิต และการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร (๓)  ประสานการดำเนินงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตของเกษตรกร (๔) กำกับดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรอำเภอ (๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *